DeVlaendere sauzen veilig voor consumptie

Alle door DeVlaendere geproduceerde producten zijn veilig voor consumptie.

De NVWA doet momenteel uitgebreid onderzoek naar het gebruik van Fipronil bij pluimveebedrijven, nadat concentraties van dit middel zijn aangetroffen in eieren van leghenbedrijven. Het gebruik van Fipronil is niet toegestaan in de pluimveesector. De NVWA heeft een lijst vrijgegeven van pluimveebedrijven waarin het middel Fipronil is aangetroffen. Deze lijst is te vinden op de website van het NVWA:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren

Share the love